ZA VAŠE TELE, JAGNJE, PILE ILI PRASE MAXCARE ZNA SE!

Zastupnik i distributer Milkivit - Maxcare proizvoda za srpsko tržište je firma Nutrivit d.o.o., sa sedištem u Grabovcu. U okviru naših aktivnosti osim uvoza, prodaje i distribucije Milkivit - Maxcare proizvoda, savetovanje proizvođača direktno na terenu, kako najbolje i najekonomičnije hraniti životinje naša je glavna preokupacija.

Prenošenje iskustava zadovoljnih proizvođača, iskustava naših partnera iz Nemačke, kao i informisanje o svim aktuelnostima u domenu stočarske proizvodnje upotpunjuju našu ponudu. Širenje ponude našim proizvodjačima, u cilju postizanje što boljih proizvodnih rezultata, a samim tim i Vaše bolje zarade naš je glavni zadatak u narednom periodu.Veliki broj distributivnih mesta širom Srbije dokazuje da smo na pravom putu.

MILKIVIT - MAXCARE
Lider u proizvodnji stočne hrane u Evropi

GOVEDARSTVO
Odgoj teladi - Tov junadi - Mlečne i zasušene krave

Svinjarstvo
Odgoj prasadi - Ishrana tovljenika i krmača

Ovčarstvo
Zdravlje - Mlečnost - Prirast - Plodnost - Papci

Živinarstvo
Tov brojlera i ćurića - Ishrana koka nosilja

Obaveštenja
Novosti - Akcije - Korisne informacije