IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


Kukuruz:..........................

Stočno brašno:...........

Ječam:...............................

Sojina pogača:...........

Sojina sačma:..............

Suncokr. sačma:........

Troumix 262:.................Ukupno: Izračunaj